Pomiary elektryczne

000pomiaryNasze instalacje poddajemy wszystkim wymaganym pomiarom służącym do odbioru budynku. Przeprowadzamy też wymagane okresowe i odbiorcze pomiary elektryczne oraz oświetlenia istniejących instalacji w skład których wchodzą m.in.

  • pomiary rezystancji izolacji
  • badania ciągłości przewodów ochronnych
  • badania ochrony przed dotykiem pośrednim
  • próby działania urządzeń różnicowoprądowych

 

EverMax.pngSamsung.pngTelmor.pngArecont_Vision.pngSatel.pnghager.pngHikVision.pngPanasonic.pnglegrand.pngABB.pngDSC.pngPlatan.pngHoneywell.pngPhilips.pngADI.pngParadox.pngEverMax.pngSamsung.pngTelmor.pngArecont_Vision.pngSatel.pnghager.pngHikVision.pngPanasonic.pnglegrand.pngABB.pngDSC.pngPlatan.pngHoneywell.pngPhilips.pngADI.pngParadox.png