Pomiary elektryczne

000pomiaryNasze instalacje poddajemy wszystkim wymaganym pomiarom służącym do odbioru budynku. Przeprowadzamy też wymagane okresowe i odbiorcze pomiary elektryczne oraz oświetlenia istniejących instalacji w skład których wchodzą m.in.

  • pomiary rezystancji izolacji
  • badania ciągłości przewodów ochronnych
  • badania ochrony przed dotykiem pośrednim
  • próby działania urządzeń różnicowoprądowych

 

Satel.pngEverMax.pnglegrand.pngPanasonic.pngArecont_Vision.pngABB.pngParadox.pngHikVision.pngPlatan.pngHoneywell.pngDSC.pngPhilips.pngADI.pnghager.pngSamsung.pngTelmor.pngSatel.pngEverMax.pnglegrand.pngPanasonic.pngArecont_Vision.pngABB.pngParadox.pngHikVision.pngPlatan.pngHoneywell.pngDSC.pngPhilips.pngADI.pnghager.pngSamsung.pngTelmor.png